Oto jedna z możliwości...

Przygotuj materiały i poprowadź lekcje (cykl lekcji) z informatyki dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej.

Technologie

Programowanie w Python (poziom podstawowy)

Czas trwania

1-2 miesięcy

Dodatkowe warunki

Oferta praktyk jest skierowana wyłącznie do studentek kierunku Informatyka

Opis

Naszą ideą jest, abyś w ramach lekcji z informatyki przeprowadziła zajęcia (cykl spotkań) z podstaw programowania w języku Python (elementy zgodne z programem nauczania). Te lekcje poprowadzone byłyby dla ósmych klas szkoły podstawowej (począwszy od szkoły, do której uczęszczałaś). Dodatkowo jako jeden z pierwszych slajdów swojej prezentacji, przedstawiłabyś krótko swoją ścieżkę edukacyjną.

  • 3 lata, 10 miesięcy temu