Zarząd

dr inż. Joanna Kosińska

Prezes

Jestem adiunktem w Katedrze Informatyki AGH. Tematyka prowadzonych przeze mnie zajęć koncentruje się wokół zagadnień związanych z programowaniem w języku Java, budową systemów rozproszonych oraz środowiskami implementacji usług sieciowych.

prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski

Wiceprezes

Pracuję w Katedrze Informatyki AGH na stanowisku profesora. Zajmuję się agentowymi metaheurystykami i symulacjami oraz w dużej mierze działalnością organizacyjną katedry.

mgr inż. Lidia Krawentek

Jestem absolwentką kierunku Informatyka AGH. W latach 2012-2020 byłam dyrektorem administracyjnym Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Od roku 2020 jestem dyrektorem Centrum Obsługi Nauki AGH.

W zarządzie byli:

dr Joanna Świątkowska

Jestem zaangażowana w rozwój Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH. W latach 2016-2017 byłam członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonującego w ramach BBN.