Współpraca

Zróżnicowane finansowanie umożliwia Fundacji Try IT podjęcie swojej kluczowej pracy, utrzymanie niezależności oraz skuteczne działanie. 

Cenimy każdy wkład w naszą pracę i chcielibyśmy wyrazić naszą szczerą wdzięczność Władzom Akademii Górniczo-Hutniczej, Władzom Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Kierownictwu Instytutu Informatyki za pomoc w zainicjowaniu naszej Fundacji.

Liczymy na wsparcie finansowe od darczyńców, w tym agencji rządowych, fundacji, sektora prywatnego i osób fizycznych. Finansowanie może być nieograniczone lub powiązane z określonymi projektami lub programami.

Pozostałe formy współpracy:


Tworzymy środowisko dla ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą


Zachęcamy ekspertów do wykorzystania swojej wiedzy i doświadczenia i wcielenia ich w wizję wspólnego projektu

Partnerzy:

Współpraca:

Darczyńcy: