Cele i misja

Jak wskazują liczne badania, kobiety są niedostatecznie reprezentowane na polach IT w porównaniu z mężczyznami. Wiele kobiet uważa, że ich miejsce pracy jest bardziej ukierunkowane na mężczyzn, że brakuje wsparcia dla kobiet w IT oraz że wzięcie urlopu dla rodziny wpływa niekorzystnie na ich możliwości kariery.

Podobnie wygląda sytuacja dziewcząt w szkołach. Zbyt wiele dziewcząt jest powstrzymywanych przez uprzedzenia, normy społeczne i oczekiwania wpływające na jakość otrzymywanego wykształcenia i przedmioty, które studiują. Szczególnie niedostatecznie reprezentowane są dziewczęta  w edukacji nauk ścisłych, technologicznych, inżynieryjnych i matematycznych, a co za tym idzie w sektorze IT.

Mając na uwadze powyższe, stworzyliśmy Fundację Try IT działającą przy Instytucie Informatyki AGH. Fundacja ma na celu wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt w dziedzinie IT i nowych technologii oraz budowanie społeczności, która pomaga im na ścieżce kariery i przygotowywuje je do rozwoju w branży IT. Jest to zatem inicjatywa, której celem jest promowanie i inspirowanie kobiet dążących do rozwoju kariery zawodowej w IT i spełnienia w życiu prywatnym.

Zbudowanie bardziej zróżnicowanej społeczności w branży technologicznej jest naszym priorytetem. Zachęcamy kobiety do nawiązywania kontaktów branżowych, poprawy umiejętności korzystania z technologii cyfrowych oraz skutecznego konkurowania. W tym celu kierujemy dialogiem społecznym i podejmujemy działania mające na celu zgromadzenie liderów i zwolenników branży, aby zaangażować, połączyć i zainspirować oraz wspierać społeczność ekspertów, którzy pomogą zachęcić kobiety do rozwoju w branży technologicznej i obejmowania stanowisk w dziedzinach związanych z IT.

Zachęcenie dziewcząt do wstępu na techniczne kierunki studiów oraz kontynuowania edukacji w IT jest naszym kolejnym priorytetem. Ten cel realizujemy poprzez aktywne działania w kierunku poprawy uczestnictwa i osiągnięć dziewcząt w edukacji w STEM, zapewnienia edukacji w dziedzinie IT a także zwiększenia świadomości znaczenia edukacji STEM dla dziewcząt i kobiet.