Cele i misja

Fundacja Try IT, działająca przy Wydziale Informatyki AGH w Krakowie, powstała w odpowiedzi na potrzebę zwiększenia udziału kobiet w branży technologicznej. Nasza misja opiera się na dwóch kluczowych założeniach: wzmacnianiu pozycji kobiet i dziewcząt w obszarze IT oraz budowaniu społeczności, która pomaga im w rozwoju zawodowym.

Obecnie kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w dziedzinach STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka), zarówno w edukacji, jak i na rynku pracy. Zbyt wiele dziewcząt i kobiet rezygnuje z nauki przedmiotów ścisłych z powodu uprzedzeń, norm społecznych oraz braku wsparcia. Naszym celem jest zmiana tej sytuacji poprzez dostarczanie inspirujących programów edukacyjnych, warsztatów i projektów, które nie tylko uczą podstawowych umiejętności IT, ale także rozwijają kreatywność, krytyczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów.

Chcemy stworzyć bardziej zróżnicowane i równoprawne środowisko w branży technologicznej, dlatego zachęcamy kobiety do aktywnego uczestnictwa w naszych programach, doskonalenia swoich umiejętności cyfrowych i rozwijania kariery zawodowej w sektorze IT. Dążymy do tego poprzez prowadzenie dialogu społecznego, angażowanie liderów branży oraz wspieranie społeczności ekspertów, którzy pomagają kobietom w osiąganiu sukcesów w dziedzinie technologii.

Naszym priorytetem jest również umożliwianie dziewczętom i kobietom wchodzenia na kierunki studiów i kariery w dziedzinach STEM oraz utrzymywanie obranego kursu. Poprzez nasze działania chcemy zwiększyć udział, osiągnięcia i kontynuację uczestnictwa dziewcząt i kobiet w edukacji STEM, a także zwiększyć świadomość znaczenia edukacji STEM dla rozwoju zawodowego.