Rada

prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko

Przewodniczący Rady

dr hab. inż. Renata Słota, prof. uczelni

Z-ca Przewodniczącego Rady

Członkowie Rady:

prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki

dr inż. Anna Zygmunt