Kontakt

Fundacja Try IT

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Do korespondecji:

ul. Kawiory 21; 30-055 Kraków

Budynek D-17; pok. 4.8

tel: +48 12 328-34-00

fax: +48 12 617-51-72

Dane identyfikacyjne Fundacji Try IT:

Data wpisu w KRS: 17.09.2020 r.

KRS: 0000859303 

REGON: 387052706

NIP: 677-245-62-75

Wsparcie finansowe fundacji

Fundacja Try IT

Numer konta: 49 1140 2004 0000 3202 8071 9420

Tytułem "Darowizna na cele statutowe"