Fundacja Try IT łączy zasoby filantropijne i prywatne z wiedzą naukową, aby tworzyć inicjatywy o jak największej sile oddziaływania i charakteryzujące się przełomową współpracą w branży IT i nowych technologiach. Oferowane przez nas praktyki są tak różnorodne, jak nasza praca.

Wolontariat w Fundacji TryIT oferuje uczestnikom możliwości pracy edukacyjnej na różnych kierunkach związanych z szeroko rozumianym sektorem IT, w tym w dziedzinie dydaktyki i pedagogiki. Wolontariusze są w stanie zdobyć praktyczne doświadczenie, angażując się w projekty i zadania, które przyczyniają się do ich rozwoju zawodowego i edukacyjnego. Niektórzy mogą w większym stopniu angażować się w aktualne projekty, podczas gdy inni mogą odnaleźć się w codziennych funkcjach organizacji.

Osoby, które ukończą wolontariat w Fundacji Try IT zyskają dostęp do ekskluzywnych wydarzeń a także możliwości nawiązywania kontaktów branżowych.

  • 3 lata, 9 miesięcy temu