Contact:
e-mail: kontakt@tryit.org.pl
tel: +48 12 328-33-57
bud. D17, pok. 4.8
Postal address:
Fundacja Try IT
D-17 Wydział Informatyki
AGH University of Science and Technology
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland